Everybody

23. augusta 2023
  • Choré telo, väznené a utláčané, sexuálne telo, protestujúce telo, telo, ktoré zažilo násilie či prežíva traumu ...telo... telo...


A Book About Freedom

Originálna kniha o slobode tela a jej limitoch, ktorá má potenciál rezonovať v čitateľovi dlhú dobu. Vyžaruje z nej silná túžba po slobodnej, modernej spoločnosti a odhodlanie zapojiť sa do jej premeny.

Olivia Laing v nej skúma telo a jeho prejavy vo veľmi širokom spektre významov, od histórie po súčasnosť. Skrz skúsenosti a príbehy nazerá na choré telo, väznené a utláčané telo, sexuálne telo, protestujúce telo, telo, ktoré zažilo násilie či prežíva traumu. Hovorí o tele, ktoré je na jednej strane zraniteľné, na druhej strane má potenciál samo seba vyliečiť.

Pracuje s vlastnými zážitkami aj životom známych osobností, ako napr. Niny Simone, Markýza de Sade, Sigmunda Freuda, Susan Sontag a Malcolma X.

Vykresľuje dlhý, nekončiaci boj za telesnú slobodu v spojitosti s bojom za občianske práva, práva žien, práva LGBTIQ+. Skúma „víťazstvá a prehry“ kontroverzného sexuológa Wilhelma Reicha, ktorý na jednej strane stál za sexuálnou revolúciou a priniesol nápady, ktoré podporovali radikálne oslobodenie sa, na druhej strane sa rokmi stal obeťou vlastných pseudolekárskych názorov a v mnohých prípadoch sa naopak pričinil k upieraniu práv.

Everybody

Everybody

Laing Olivia
AngličtinaMäkká väzba
Pan Macmillan
ISBN: 9781509857128
Na objednávku
Predpokladané dodanie v pondelok, 12. augusta 2024
9,54 €
Bežná cena: 10,61 €
Zľava 10 %
(-10 %)
Na objednávku
Predpokladané dodanie v pondelok, 12. augusta 2024
10,61 € -10 %

Kniha v sebe kombinuje realizmus s idealizmom a zaujala ma bohatým obsahom, úprimnou vášňou, ktorú z nej cítiť a otvorenosťou. Olivia, ktorá sa identifikuje ako trans/ non-binárna osoba v publikácii hovorí aj o životných skúsenostiach, ktoré považuje za formujúce vrátane environmentálneho aktivizmu, v ktorom sa angažuje. Vysvetľuje, že skúsenosti z protestov v otázke životného prostredia boli nakoniec nápomocné aj v bojoch za slobodu rodovej identity.

Ako píše, tento zápas spočíva v hľadaní spôsobov, ako žiť bez toho, aby boli ľudia brzdení, obmedzovaní, poškodzovaní alebo aktívne ničení neustálym posilňovaním predstáv o tom, čo je povolené pre kategóriu tela, do ktorej boli zaradení.

Kniha otvára rozsiahlu tému o spoločenskej situácii a nemožnosti spoľahnúť sa na to, že akákoľvek vybojovaná sloboda je trvalá. Naopak, je na každom z nás si uvedomiť, že sloboda má vysokú cenu. Napriek tomu je v našom záujme ju brániť a nevzdávať sa ani vtedy, kedy sa môže zdať, že naša spoločnosť kráča naspäť v čase.

V situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádza aj Slovenská republika, by som túto knihu rada videla aj v slovenskom preklade, zatiaľ ju považujem za ideálnu pre čitateľov s úrovňou angličtiny B2.