Prečo Megabooks

Naša spoločnosť sa od roku 2006 zaoberá dovozom a distribúciou zahraničnej literatúry na Slovensku so zameraním na výučbové materiály najpoužívanejších svetových jazykov. Okrem toho prinášame aj rôznorodú zahraničnú beletriu či špecializovanú odbornú literatúru a vďaka spolupráci so stovkami vydavateľov ponúkame najobsiahlejšiu databázu cudzojazyčnej literatúry. V súčasnosti obsahuje viac ako 20 miliónov kníh a toto číslo sa každým dňom zvyšuje o stovky nových titulov.

oup_combined_logo_oxford_blue

Sme výhradný dovozca ELT (English Language Teaching) materiálov jedného z najstarších univerzitných vydavateľstiev Oxford University Press, ktoré si na slovenskom trhu dlhodobo udržiava prvenstvo v predaji týchto exkluzívne dodávaných titulov určených na výučbu anglického jazyka.

klett-nakladatelstvo

Exkluzívnou spoluprácou s popredným pedagogickým vydavateľstvom Klett nakladatelství prinášame okrem angličtiny všetky slovenské verzie učebníc pre ostatné vyučované jazyky, pričom ponúkané učebné materiály spĺňajú kritériá Spoločného európskeho referenčného rámca.

najpredavanejsi-titul-roka-2021

Za rok 2022 sme doviezli 15 097 rôznych titulov v celkovom objeme 922 171 kusov kníh a prijali množstvo objednávok, ktorých vybavenie evidujeme s úspešnosťou 99,47 %. Štatisticky sa nám nepodarí dodať iba 1 titul z 190.


Absolútnym bestsellerom sa stala učebnica angličtiny Project, 4th Edition 3 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice, z ktorej sme vyexpedovali 42 947 kusov.

Ďalšie tituly, ktoré sa umiestnili na stupňoch víťazov sú nasledujúce.

Detská populárno-náučná literatúra: Oxford Children's Maths and Science Words

Beletria: Reminders of Him

Detská literatúra: Fingerprint Activities Christmas

Osobný rozvoj: Almanack of Naval Ravikant

Autobiografie: Beyond the Wand

Akademická literatúra: Color Atlas & Textbook of Human Anatomy Vol. 1

najpredavanejsi-titul-roka-2019

Knihy sme od začiatku nášho pôsobenia stihli doviezť z Austrálie, Bulharska, Českej republiky, Číny, Francúzska, Grécka, Holandska, Izraelu, Japonska, Kanady, Lýbie, Maďarska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Ruska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, USA a Veľkej Británie.

Poslanie a postoje

Poslanie spoločnosti vychádza z ideového stanoviska, v ktorom knihy pre nás nepredstavujú iba obživu a všeobecné médium, ale sami z nich dokážeme čerpať inšpirácie, rozšíriť si s ich pomocou obzory a nachvíľu upustiť od problémov dnešnej doby. Knihu, či už v tradičnej papierovej alebo novodobej elektronickej forme, chápeme ako významný pilier, na ktorom stojí formovanie ľudskej osobnosti. Preto sa našim pôsobením snažíme okrem iného apelovať aj na zodpovedných, aby podnecovali mládež k čítaniu a práci s knihou.

Vychádzajúc zo systému manažérstva a politiky kvality sa držíme nasledujúcich postojov:

  • Uprednostňujeme spokojných zákazníkov pred ziskom a zodpovedáme za kvalitu vykonaných služieb prehlbovaním individuálnych kvalifikácií a kompetencií našich zamestnancov.

  • Konkurenciu berieme na vedomie, plne ju rešpektujeme a nesnažíme sa s ňou bojovať.

  • Efektivitu pri vykonávaní pracovných činností zvyšujeme zavádzaním a využívaním moderných metód a technológií.

  • Časť zo zisku využívame na podporu projektov, ktoré sa zaoberajú vzdelávaniu cudzích jazykov alebo pomocou pre sociálne znevýhodnené skupiny.

  • Vnútroorganizačné procesy sme nastavili tak, aby nedochádzalo k rodovým nerovnostiam v priemerných platoch a počte zamestnaných žien a mužov.