Charitatívna činnosť

Jedným zo zásadných postojov, ktorý spoločnosť Megabooks SK zastáva, je solidárnosť spoločnosti a pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Domnievame sa, že solidarita a charitatívna činnosť by mala byť súčasťou bežného života každého jednotlivca, a aj preto sa snažíme byť príkladom. Podporujeme niekoľko projektov a organizácií, ktoré sa podľa nášho názoru snažia zlepšiť život okolo nás – či už bojujeme za práva menšín, podporujeme rodiny, ktoré sa vinou vážnej choroby dostali do finančnej núdze alebo vyšetrujeme a bojujeme proti korupcii.

Bolo nám cťou finančne podporovať tieto projekty:

clovek v ohrozeni

ČLOVEK V OHROZENÍ

www.clovekvohrozeni.sk

Cieľom tejto mimovládnej neziskovej organizácie je pomáhať ľuďom, ktorých osud pripravil o ľudskú dôstojnosť a slobodu – či už v dôsledku vojny, prírodných katastrof, alebo autoritárskych režimov. Pôsobí nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Ich práca je rozdelená do piatich okruhov: humanitárne zásahy, rozvojová spolupráca, ľudské práva, sociálna integrácia a globálne vzdelávanie. Osobité postavenie má festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý patrí medzi vlajkové lode organizácie.

Podporiť ich môžete tu.

plamienok

PLAMIENOK

www.plamienok.sk

Spoločnosť Plamienok pomáha nevyliečiteľne chorým deťom stráviť vzácne chvíle v kruhu svojich najbližších doma, namiesto nemocnice. Tím odborníkov je zložený z lekárov, psychológov, zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov a pedagógov. Okrem aktívnej pomoci 24 hodín denne priamo v rodinách, Plamienok tiež zabezpečuje služby Poradenského centra, v ktorom pomáhajú deťom a rodinám vyrovnať sa so stratou blízkej osoby.

Podporiť ich môžete tu.