Environmentálne zásady

enviro webpage

Ako ekologicky zmýšľajúcej spoločnosti nám nie je situácia životného prostredia ľahostajná a preto podporujeme technológie zamerané na minimalizáciu odpadov či nižšiu spotrebu energií. To sa odráža predovšetkým pri výbere rôzneho spotrebného tovaru ale aj propagačných predmetov, uprednostňujúc čiastočne alebo úplne recyklované ekologické materiály. Pri vystavovaní interných dokumentov nahradzujeme klasický kancelársky papier recyklovaným a pre odosielanie korešpondencie využívame možnosť elektronického podacieho hárku.

Triedenie odpadu je pre nás už roky samozrejmosťou, ale keďže dovážame enormné množstvo papiera vo forme tlačovín, prispievame každoročne do štátneho fondu pre zhodnocovanie odpadov nemalou čiastkou, čo znamená, že pri každej zakúpenej knihe nezávisle od toho, či ostane ležať na polici alebo skončí v koši, je zaistený príspevok na jej recykláciu. To isté platí aj pre všetky obalové materiály, v ktorých sa knihy transportovali.

Fond z nadobudnutých finančných prostriedkov podporuje zber, spracovanie a zhodnotenie odpadu v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR.

V zmysle zákona 119/2010 Z. z. O obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečujeme likvidáciu a zhodnotenie odpadov prostredníctvom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.