ISO a politika kvality

Naši zamestnanci prechádzajú raz ročne kontrolným auditom, ktorým si externá firma skontroluje plnenie noriem vnútropodnikových procesov a vďaka medzinárodne platnému certifikátu garantujeme, že sa v našej spoločnosti dodržiavajú vysoké kvalitatívne štandardy, pomocou ktorých sa môžeme uchádzať o štátne aj zahraničné zákazky.

Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 je certifikát, ktorý zákazníkom zaručuje kvalitatívny štandard firmy a to najmä v oblastiach zákazníckeho servisu, akosti výrobkov a efektivity vnútropodnikových procesov. Požiadavkami tejto normy sa riadime už od roku 2010.

Presne definované princípy Politiky kvality nájdete tu.
Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Od roku 2018 je naša firma taktiež držiteľom certifikátu ISO 27001:2014. Táto norma špecifikuje požadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti informácií, predovšetkým riadenia bezpečnosti dôvery informácií pre zamestnanca, procesy, IT systémy a stratégie firmy.

Presne definované princípy Politiky systému manažérstva bezpečnosti informácií nájdete tu.