Veľký prehľad učebníc anglického jazyka

Ak potrebujete poradiť s výberom učebnice cudzieho jazyka pre Vašich žiakov, kontaktujte nášho kolegu mailom alebo telefonicky:

Mgr. Roman ČANČINOV
Odborný a metodický konzultant
Tel.: 0940 993 313
Email: roman.cancinov@megabooks.sk

Materské školy
Základné školy - I. stupeň
Základné školy - II. stupeň
Stredné školy

Materské školy

Názov titulu

1 rok výuky

2 roky výuky

3 roky výuky

Teachers Resource Pack

CPT

Online resources

Cookie and
Friends

Level Starter

Level A

Level B

-

-

-

Jump In!

Level Starter

Level A

Level B

3 levels in 1*

CPT starter**

Oxford Teachers
Club***

Playtime

Level Starter

Level A

Level B

3 levels in 1*

-

Oxford Teachers
Club***

Mouse and Me

Level 1

Level 2

Level 3

3 levels in 1*

CPT 1**

Oxford Teachers
Club***

Oxford Beginnings
with Cookie

Students Book

-

-

Classroom Resource
Pack*

Teachers Book
with CPT**

-

* Obsahuje maňušku
** CPT - Classroom Presentation Tool
*** Oxford Teachers Club - nutná registrácia

Pomôžte svojmu dieťaťu s angličtinou - materiály pre deti materských a základných škôl:
www.oup.com/elt/oxfordparents

Stredné školy

Odporúčaná úroveň SERR

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

SOŠ - 3 ročné
odbory + maturita

Elementary 

Pre-intermediate

Pre-intermediate

Intermediate

Intermediate

SOŠ
- 4 ročné odbory

Pre-intermediate

Pre-intermediate

Intermediate

Intermediate

-

SOŠ
- 5 ročné odbory

Pre-intermediate

Pre-intermediate

Intermediate

Intermediate

Inter / upper

Gymnáziá
- 4 ročné

Intermediate

Intermediate

Upper-inter

Upper-inter

-

Gymnáziá
- 4 ročné

Pre-intermediate

Intermediate

Inter / upper

Upper-inter

-

Gymnáziá
- bilingválne

Intermediate

Upper-inter

Upper-inter

Advanced

Advanced