Grátis ponuky Oxford University Press & Klett

S nákupom istého počtu učebníc alebo pracovných zošitov od vydavateľstiev Oxford university Press a Klett nakladatelství máte nárok na ich Grátis ponuky. Preto si, prosíme, pozorne prečítajte podmienky a postupy pre obdržanie grátisov.

Grátis vydavateľstva Oxford University Press

frequently-asked-questions

Na grátis od vydavateľstva Oxford University Press máte nárok, ak si u nás zakúpite minimálne:

  • 30 kusov kníh rovnakého titulu a rovnakej úrovne v ľubovoľnej kombinácii učebníc a pracovných zošitov (15+15, 20+10, 5+25 ...)

zo zoznamu titulov, ktorý je uvedený v spodnej časti objednávkového formulára – viď nižšie.

Získať môžete:

  • 2ks tlačených komponentov (napr. 1xSB+1xWB alebo 2xTB) alebo

  • 4ks digitálnych komponentov (2x CPT SB+2x CPT WB) alebo

  • 1ks tlačený komponent a 2ks digitálnych komponentov (napr. 1xTB a 1xCPT SB + 1xCPT WB).

Ako postupovať pre získanie Grátis ponuky?

Grátis vydavateľstva Klett

frequently-asked-questions

Na grátis od vydavateľstva Klett nakladatelství máte nárok, ak si u nás zakúpite minimálne 15ks študentských učebníc ALEBO pracovných zošitov.

  • Za každých 15 objednaných kusov je možné získať 1 kus z danej sady zdarma. Môže sa jednať o učebnicu, pracovný zošit alebo metodickú príručku.

  • Učiteľská sada pre nových učiteľov je zdarma. Pokiaľ niekto začína vyučovať podľa učebníc od vydavateľstva KLETT, má pri objednávke (bez ohľadu na počet kusov) nárok na učiteľskú sadu zdarma. Spomínaná sada obsahuje: učebnicu, pracovný zošit, prípadne metodickú príručku, ak je k dispozícii.

  • Prístupy k interaktívnym verziám zdarma – stále platí akcia na prístup do interaktívnych verzií zdarma pre učiteľov. Pokiaľ učiteľ vyučuje podľa učebníc od vydavateľstva KLETT, môže si vyžiadať kódy pre seba i pre svojich žiakov (ak je interaktívna podpora pre danú učebnicu k dispozícii). Vyššie uvedené sa vzťahuje iba na slovenské edície učebníc a pracovných zošitov.

  • Akcia pre zapožičanie platí pre učebnice Klett Maximal interaktiv a Klassnyje druzja. Jedinou podmienkou je nákup pracovných zošitov v rovnakom (alebo vo väčšom) množstve. Následne je vydavateľstvo KLETT schopné zapožičať učebnice na 2 roky do školského fondu zdarma. Po uplynutí tejto lehoty je možné učebnice buď bezplatné vrátiť (bez veľkých poškodení) alebo je možné ich odkúpiť za zvyšnú sumu.

Grátis program sa vzťahuje na všetky tituly Klett nakladatelství po dodržaní vyššie uvedených podmienok. S konkrétnou žiadosťou o grátis sa na nás, prosím, obráťte mailom na info@vydavatelstvoklett.sk.