Grátis ponuky Oxford University Press & Klett

S nákupom istého počtu učebníc alebo pracovných zošitov od vydavateľstiev Oxford university Press a Klett nakladatelství máte nárok na ich Grátis ponuky. Preto si, prosíme, pozorne prečítajte podmienky a postupy pre obdržanie grátisov.

Grátis vydavateľstva Oxford University Press

frequently-asked-questions

Na grátis od vydavateľstva Oxford University Press máte nárok ak si u nás zakúpite minimálne:

 • 15ks študentských učebníc a 15ks pracovných zošitov, alebo

 • 30ks študentských učebníc, alebo

 • 40ks pracovných zošitov

z titulov zo zoznamu, ktorý je uvedený v objednávacom formulári – viď nižšie.

Získať môžete:

 • 1ks učiteľskej sady k danej edícii, obsahujúcu Teacher´s Book, audio CD a CPT alebo

 • 1ks študentskej sady k danej edícii, obsahujúcu Student´s Book a Workbook

Ako postupovať pre získanie Gratis ponuky?

 • Vyplňte a podpíšte objednávkový formulár.

 • Priložte kópiu faktúry alebo pokladničný blok s názvom titulu a počtom kusov.

 • Faktúry/pokladničné bloky musia byť za učebnice nakúpené na školský rok 2022-2023.

 • Vyplnený a podpísaný objednávkový formulár spolu s faktúrou alebo pokladničným blokom posielajte prosím, VÝLUČNE emailom adresu: gratissk@oup.com (max. veľkosť príloh 2MB).

Grátis vydavateľstva Klett

frequently-asked-questions

Na grátis od vydavateľstva Klett nakladatelství máte nárok ak si u nás zakúpite minimálne 15ks študentských učebníc ALEBO pracovných zošitov.

 • Za každých 15 objednaných kusov je možné získať 1 kus z danej sady zdarma. Môže sa jednať o učebnicu, pracovný zošit alebo metodickú príručku.

 • Učiteľská sada pre nových učiteľov je zdarma. Pokiaľ niekto začína vyučovať podľa učebníc od vydavateľstva KLETT, má pri objednávke (bez ohľadu na počet kusov) nárok na učiteľskú sadu zdarma. Spomínaná sada obsahuje: učebnicu, pracovný zošit, prípadne metodickú príručku, ak je k dispozícií.

 • Prístupy k interaktívnym verziám zdarma – stále platí akcia na prístup do interaktívnych verzií zdarma pre učiteľov i pre žiakov. Pokiaľ učiteľ vyučuje podľa učebníc od vydavateľstva KLETT, môže si vyžiadať kódy pre seba i pre svojich žiakov (ak je interaktívna podpora pre danú učebnicu k dispozícií).

 • Akcia pre zapožičanie platí pre učebnice Klett Maximal interaktiv a Klassnyje druzja. Jedinou podmienkou je nákup pracovných zošitov v rovnakom (alebo vo väčšom) množstve. Následne je vydavateľstvo KLETT schopné zapožičať učebnice na 2 roky do školského fondu zdarma. Po uplynutí tejto lehoty je možné učebnice buď bezplatné vrátiť (bez veľkých poškodení) alebo je možné ich odkúpiť za zvyšnú sumu.

Zoznam kurzov, na ktoré sa vzťahuje grátis program, nájdete tu. S konkrétnou žiadosťou o grátis program sa prosím obráťte na emailovú adresu info@vydavatelstvoklett.sk.