dotacia

Milí učitelia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne v roku 2022 základným a stredným školám finančný príspevok na edukačné publikácie (učebnice a pracovné zošity). Tento príspevok sa poskytne školám z dvoch zdrojov: z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (POO) a zo štátneho rozpočtu (ŠR).

Základné školy môžu požiadať o prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie výlučne pre cudzie jazyky z POO. Bližšie informácie a podmienky čerpania nájdete na ministerskej webovej stránke.

Stredné školy si môžu nakúpiť edukačné publikácie z príspevku zo ŠR. Bližšie informácie nájdete na ministerskej webovej stránke.

Naši obchodní zástupcovia Vám radi poradia pri výbere učebníc a vypracujú cenovú ponuku aj s bonusmi pre Vašu školu. Kontakty nájdete tu.

Výber titulov podľa druhu cudzieho jazyka a školy z EP MŠVVaŠ

Cudzí jazyk

Typ školského zriadenia

Anglický jazyk

Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO (školský rok 2022/2023) - ZŠ

Zoznam EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023) - SŠ

Nemecký jazyk

Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO (školský rok 2022/2023) - ZŠ

Zoznam EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023) - SŠ

Ruský jazyk

Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO (školský rok 2022/2023) - ZŠ

Zoznam EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023) - SŠ

Francúzsky jazyk

Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO (školský rok 2022/2023) - ZŠ

Zoznam EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023) - SŠ

Španielský jazyk

Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO (školský rok 2022/2023) - ZŠ

Zoznam EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023) - SŠ

Talianský jazyk

Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO (školský rok 2022/2023) - ZŠ

Zoznam EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2022/2023) - SŠ

Anglický jazyk - ZŠ (Mechanizmus POO)

Oxford University Press

Cambridge University Press

Macmillan

Pearson/ Longman

Ostatné

English Plus 2nd Ed.

Complete Key School 2nd Ed.

Academy Stars

Discover English

Jolly Phonics

Explore Together

Guess What!

Beyond A1+ - A2

GoGetter

Family and Friends 2nd Ed.

Own it!

English World

New Challenges

First Explorers

Kid's Box 2nd Ed.

Give Me Five

New English Adventure

First Friends 2nd Ed.

More!

English Quest

Our Discovery Island

Incredible English 2nd Ed.

Prepare!

Macmillan Next Move

Poptropica English

Let's Explore

Mimi's Wheel

Project 4th Ed.

Tiger Time

Project Explore

Global Stage 1-5

Rainbow Bridge

Young Explorers

Anglický jazyk - SŠ (príspevok zo ŠR)

Oxford University Press

Cambridge University Press

Macmillan

Pearson/ Longman

New English File 3rd Ed.

Complete Advanced 2nd Ed.

Beyond A2+ - B2

Exam Accelerator

New English File 4th Ed.

Complete First 2nd Ed.

Gateway to Maturita 2nd Ed.

Exam Activator

New Headway 4th Ed.

Complete First for Schools

Gateway to the World

Focus

New Headway 5th Ed.

Complete First 3rd Ed.

Language Hub

New Success

Insight

Complete Preliminary 2nd Ed.

Laser

High Note

Insight 2nd Ed.

Empower 2nd Ed.

New Laser

Choices

Life Vision

Face2face 2nd Ed

Motivate

Next Move

Maturita Solutions 3rd Ed.

Prepare 2nd Ed.

Optimise

Maturita Leader

Solutions 2nd Ed.

Talent

Ready for Advanced

Real Life

Think

Ready for First

Wider World

Think 2nd Ed.