dotacia

Prebieha aktualizovanie výberu podľa zoznamu EP MŠVVaM SR! Ďakujem.

Vážený učiteľský zbor a vedenie škôl,

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytne v roku 2024 základným a stredným školám finančný príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu (ŠR). Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety.

Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR na školský rok 2024/2025 sa každej škole určí podľa

-počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2023 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a

- výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka.

Podrobnejšie informácie k výške príspevku a postupe pri nákupe edukačných publikácii sa dozviete v metodickom usmernení k príspevku zo štátneho rozpočtu na školský rok 2024/2025.

Základné informácie k príspevku zo štátneho rozpočtu:

  • príspevok sa vzťahuje na všetky predmety, ale výhradne na edukačné publikácie zo zoznamu publikácii hradených zo ŠR(02.05.2024)

  • nevyčerpané prostriedky je potrebné vrátiť cez zriaďovateľa do 4. 12. 2024 na účet regionálneho úradu školskej správy

Užitočné údaje a tlačivá:

Pre spracovanie najvýhodnejšej ponuky využite náš formulár, radi Vám objednávku individuálne prispôsobíme a budeme Vás informovať o aktuálnych ponukách a prebiehajúcich akciách.

Pripravili sme pre Vás jednoduchý prehľad titulov, na ktoré sa vzťahuje príspevok MŠVVaŠ. Vyberte si cudzí jazyk, o ktorého tituly máte záujem a druh školy.

Výber titulov podľa druhu cudzieho jazyka a školy z EP MŠVVaŠ

Cudzí jazyk

Typ školského zriadenia

Nemecký jazyk

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre ZŠ

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre pre SŠ

Ruský jazyk

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre ZŠ

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre SŠ

Francúzsky jazyk

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre ZŠ

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre SŠ

Španielsky jazyk

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku ZŠ

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre SŠ

Taliansky jazyk

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre ZŠ

Edukačné publikácie s možnosťou príspevku pre SŠ

Anglický jazyk

Podrobnejšie rozdelenie v sekcii nižšie

Podrobnejšie rozdelenie v sekcii nižšie

Tituly na výučbu anglického jazyka pre základné školy s príspevkom

Oxford University Press

Cambridge University Press

Macmillan

Pearson/ Longman

Ostatné

Beehive

Complete Key School 2nd Ed.

Academy Stars

Discover English

Jolly Phonics

English Plus 2nd Ed.

Guess What!

Beyond

English Code

Explore Together

Kid's Box 2nd

Bugs World

GoGetter

Family and Friends 2nd Ed.

Kid's Box New Generation

English World

New Challenges

Own it!

Gateway to the world

New English Adventure

First Friends 2nd Ed.

Prepare!

Get Involved

Next Move

Incredible English 2nd Ed.

Super Minds!

Give Me Five

Our Discovery Island

Let's Explore

Think!

Macmillan Next Move

Poptropica English

Project 4th Ed.

Mimi's Wheel

Rise and Shine

Project Explore

Motivate

Wider World

Rainbow Bridge

Young Explorers

Tituly na výučbu anglického jazyka s príspevkom pre stredné školy

Oxford University Press

Cambridge University Press

Macmillan

Pearson/ Longman

English File 3rd Ed.

Complete Advanced 2nd Ed.

Beyond

Exam Accelerator

English File 4th Ed.

Complete First for Schools

Gateway to Maturita 2nd Ed.

Exam Activator

New Headway 4th Ed.

Complete First 3rd Ed.

Gateway to the World

Focus

New Headway 5th Ed.

Complete Preliminary 2nd Ed.

Language Hub

New Success

Insight

Face2face 2nd Ed.

Laser

High Note

Insight 2nd Ed.

Open World

Motivate

Choices

Life Vision

Own It!

Optimise

Maturita Leader

Maturita Solutions 3rd Ed.

Prepare 2nd Ed.

Ready for Advanced

Real Life

Solutions 2nd Ed.

Talent

Ready for First

Wider World

Think

Get Involved

Gold New Edition

Think 2nd Ed.

Global Stage 6