Tracing Gestures

31. augusta 2023
  • Neverbálna komunikácia a jej história.

  • Od archeologických vykopávok až po vztýčený prostredník.


Institute of Archaeology, University College London, UK

Pútavá kniha, ktorú nemožno zaradiť do jedinej kategórie. Bola vytvorená pod záštitou Inštitútu archeológie v Londýne, ktorý je jedným z najstarších, najväčších a najprestížnejších výskumných inštitútov na svete. Má ale presah aj do psychológie, histórie, či sociológie a ďalších disciplín, čo ju robí o to zaujímavejšou.

Analyzuje neverbálnu komunikáciu, najmä gestikuláciu, ktorá má sama o sebe interdisciplinárny charakter. Orientuje sa na rôzne kultúry a tiež zmeny neverbálnej komunikácie v čase. Publikácia je určená každému, kto sa zaujíma o štúdium neverbálnej komunikácie, je písaná zrozumiteľne a domnievam sa, že nebude problematická pre čitateľa s úrovňou angličtiny B2.

Začína rozborom rôznych póz, dotykov a pohybov v bronzovej dobe prostredníctvom získaných materiálnych dôkazov, so zameraním na minojskú kultúru na Kréte.

Prechádza na výskum v danej dobe v Sýrii, konkrétne v Eble (dnešný Tell Mardích), kde sa zameriava už aj na spojitosť gestikulácie so samotnou architektonickou výstavbou kráľovského paláca a jeho etiketou.

Zameriava sa tiež na územie vtedajšej Etrúrie v období pred vznikom Rímskeho kráľovstva a skúma neverbálnu komunikáciu počas slávností a rituálov v pití vína.

Tracing Gestures

Tracing Gestures

AngličtinaPevná väzba
Bloomsbury Publishing PLC
ISBN: 9781350276987
Skladom 2 ks
Predpokladané dodanie v stredu, 24. júla 2024
85,98 €
Bežná cena: 95,54 €
Zľava 10 %
(-10 %)
Skladom 2 ks
Predpokladané dodanie v stredu, 24. júla 2024
95,54 € -10 %

Publikácia nezabúda ani na gestá v období neolitu (v oblasti maltských ostrovov) a ich význam pri budovaní kolektívnej identity.

Skúma svetoznáme fénické masky a ich vizuálnu stránku ako symbol ochrany. Časť knihy je venovaná aj gréckej keramike a význame gest, ktoré sa na nej typicky objavujú a špecifikám gestikulácie v oblasti Blízkeho východu.

Za obzvlášť zaujímavú považujem prepracovanosť gestikulácie v mayskej kultúre, ktorej sa publikácia taktiež venuje a vysvetlenie významu gest v rôznych náboženstvách.

Okrem historických analýz nájdete v knihe aj pohľad na gestikuláciu skrz psychoanalýzu a prácu Freuda a v neposlednom rade aj antropologický pohľad a jej vplyv na moderné umenie.

Z obsahu knihy je evidentné, že za ňou stoja roky práce. Jej ambíciou nebolo obsiahnuť celú problematiku neverbálnej komunikácie, to by ani nebolo prakticky uskutočniteľné. Poskytuje ale, z môjho pohľadu, dostatočne podrobný rozbor vybranej časti tematiky na to, aby bola atraktívna pre laickú i odbornú verejnosť.